Geomap - Geodetická kancelář

Naše činnost v katastru nemovitostí se dá rozdělit na několik oblastí. Práce pro individuální stavebníky a vlastníky nemovitostí, práce při realizaci developerských projektů, Práce pro státní správu. Pro všechny klienty provádíme veškeré práce v katastru nemovitostí od dělení pozemků , obnovu pozemků původního Pozemkového katastru, vytyčování pozemků, zaměřování staveb pro hypoteční úvěry a pro kolaudační řízení a v neposlední řadě geometrické plány věcných břemen .


Ke stažení