Geomap - Geodetická kancelář

Dále provádíme

  • zaměřování a vyhotovování stavebních plánů 1:50 včetně řezů a pohledů
  • vypracování Prohlášení vlastníka nemovitosti pro dělení na jednotky
  • sledování vertikálních a horizontálních deformací objektů
  • zaměření výkopových prací, vyhotovení 3D modelu a následný výpočet kubatur

Ke stažení