Geomap - Geodetická kancelář

Práce v katastru nemovitostí

  • geometrický plán pro dělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků
  • geometrický plán pro obnovení parcely Zjednodušené evidence (PK, EN)
  • geometrický plán pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a rozestavěné stavby pro získání úvěru
  • geometrický plán pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.)
  • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene ( právo přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku atd.)
  • vytyčování hranic pozemků
  • zjišťování vlastnických vztahů k pozemkům (identifikace pozemků)

Ke stažení