Geomap - Geodetická kancelář

V oblasti inženýrské geodézie se zabýváme širokým spektrem činností

  • tvorba nejrůznějších mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukcí a inženýrských sítí
  • měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu
  • vytyčování staveb v terénu dle projektové dokumentace
  • podrobné vytyčení nosných konstrukcí monolitických staveb
  • zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí
  • budování nových a doplňování stávajících polohových bodových polí
  • vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření
  • kontrola svislosti staveb při jejich realizaci i po jejím dokončení

Ke stažení